Prowadzimy terapie popołudniowe dla wszystkich zainteresowanych. Aby umówić się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym terapeutą.

Terapie:

Fizjoterapeuta, terapeuta SI mgr Sylwia Maryszewska – tel. 503 072 439

– Terapia SI, Fizjoterapia
– Ocena Neurorozwojowa Niemowląt
– Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
– Dysbalans mięśniowo-powięziowy, mięśniowo –  powięziowe rozluźnianie
– Techniki Aktywnego Rozluźniania
– Trójwymiarowa manualna terapia stóp  na podłożu fizjologicznym
– Terapia punktów spustowych
– PNF, PNF w skoliozach
– Kinesiology taping
– Taping rehabilitacyjny i ćwiczenia sensomotoryki
– Technika Energizacji Mięśni
– Masaż leczniczy
– W. Sherborne
– Psychodietetyka
– Wczesna diagnoza i interwencja dziecka z ASD (PRODESTE)

Logopeda, arteterapeuta – mgr Magdalena Cebrat – tel. 880 042 972

– Logopedia,
– Arteterapia

Neurologopeda mgr Magdalena Sylwestrzak – tel. 509 967 737

– Neurologopedia
– Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Pedagog mgr Bernadeta Heller-Gardyńska  – tel. 606 72 77 42

–  Terapia pedagogiczna

Psycholog mgr Joanna Iwaniak-Madej – tel. 693 842 462

– Terapia psychologiczna
– C. Delacato
– Funkcjonalna Diagnoza Testem PEP-R