Dziękujemy Mamie Krzysia za wizytę i świąteczne czytanie dzieciom!