REGULAMIN
MISIAKOWO – WYSPA DZIECIĘCYCH TALENTÓW

 

1. Oferujemy zajęcia dla rodziców i dzieci  (od 1 miesiąca do 6 roku życia):

  • Będę Przedszkolakiem!
  • Angielski z Misiem

 2. Czas trwania zajęć – 45 lub 60 minut

3. Zajęcia odbywać się będą po zawiązaniu grupy min. 5 osobowej.

4. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe.

5. Opłata za zajęcia ma formę karnetu, który należy wykupić w ostatnim tygodniu miesiąca lub przed pierwszymi zajęciami

6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty zgodnie z aktualnym cennikiem osobiście w Przedszkolu „MIŚ i PRZYJACIELE”.

7. Opłata za zajęcia w formie karnetu jest bezzwrotna.

8. Karnety mają ważność 1 miesiąc i określają ilość wejść w miesiącu na dane zajęcie zgodnie z cennikiem

9. Rodzeństwo zapisanego dziecka korzysta z 20% zniżki na zajęcia w Misiakowie.

10. Jeżeli zmieni się godzina zajęć lub nie zbierze się grupa (min. 5 osoby), klienci zostaną poinformowani telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

11.  Na zajęcia należy przynosić obuwie zamienne

12.  W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach należy o tym poinformować.

13.  Zgłoszenie dziecka na zajęcia w Misiakowie jest równoważne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu i cennika