Przedszkole „Miś i Przyjaciele” działa w oparciu o program edukacyjny zatwierdzony przez MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej), nadzór pedagogiczny jest sprawowany przez Śląskie Kuratorium Oświaty.

Program pedagogiczny został wzbogacony o wszechstronnie rozwijające zajęcia dodatkowe.

 

Zajęcia w ramach opłaty stałej (czesnego):
Fun Time – język angielski

Rytm i Melodia – zajęcia rytmiki
LATINO – warsztaty tańców latynoamerykańskich
Gimnastyka – zajęcia gimnastyki korekcyjnej
warsztaty plastyczne
– dogoterapia

– Dziecięca Matematyka
– Podróże małe i duże…
– Szef Kuchni Poleca! – zajęcia kuchaskie
– Miś i Przyjaciele w ogrodzie – zajęcia przyrodnicze
– wycieczki do teatru, kina, muzeum oraz poza miasto
– diagnoza logopedyczna
– zajęcia show & tell
– ju-jitsu (dla chętnych)
– Zajęcia sportowe

 

Zajęcia show & tell – w wolnym tłumaczeniu „show” oznacza pokazywać,  „tell” oznacza powiedzieć.

Zajęcia te mają pomóc dzieciom od najmłodszych lat przełamać barierę wypowiedzi wśród innych słuchaczy/publiki. Jak sami wiemy, wiele dzieci w tym okresie uwielbia mówić, często chwalić się najróżniejszymi rzeczami, zadawać tysiące pytań. Właśnie takie spotkania dają możliwość rozwoju oraz pokonania nieśmiałości u innych. Dla wychowawcy jest to również szansa bliższego poznania innego świata dziecka, którym jest otoczenie domowe.

-Dziecięca Matematyka – Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej to koncepcja rozwijania zdolności umysłowych dzieci wraz z ich edukacją matematyczną, która pozwala rozwinąć możliwości umysłowe oraz uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Efektywność wspomagania rozwoju, a także wyniki edukacji matematycznej zależą od korzystnego dopasowania treści kształcenia do możliwości rozwojowych dzieci. Zdaniem autorki metody, edukacja matematyczna przedszkolaków musi być wtopiona w działania, zmierzające do rozwoju umysłowego dzieci w ogóle. Procesy intelektualne, od których zależą sukcesy w uczeniu się matematyki, mają, bowiem szeroki zakres: służą dzieciom do klasyfikowania i tworzenia wszelkich pojęć, tworzenia logicznych wypowiedzi, polepszania spostrzegania, przewidywania skutków na bazie dostrzeżonych przyczyn, sprawnego liczenia, nie tylko przy rozwiązywaniu zadań matematycznych.