Zajęcia indywidualne dla dzieci  w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych połączone z instruktażem dla rodziców (przy wykorzystaniu elementów metody  Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”) – zajęcia adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oparte o gry i zabawy dydaktyczne.

Zajęcia prowadzi pedagog mgr Bernadeta Heller-Gardyńska  – tel. 606 72 77 42