Nasze przedszkolaki realizują projekt edukacyjny pt. Mamo, tato – wolę wodę, którego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci. 

no images were found