Nasze przedszkole posiada Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych.
Realizujemy program wychowania w przedszkolu zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego

Program naszego działania opiera się w znacznej mierze na poniższych założeniach:

  • najważniejszym etapem naszego życia jest dzieciństwo, to tu nasze życie bierze swój początek, rozpęd i kierunek,
  • w ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się aż połowa zdolności człowieka do uczenia się,
  • kolejne 30% wykształca się do ósmego roku życia,
  • dobra zabawa to inwestycja w harmonijny, wielostronny rozwój dziecka w budowanie fundamentów jego dobrostanu, kompetencji i szczęścia,
  • dzieci najlepiej się uczą tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami, należy je więc odpowiednio stymulować,
  • proste ćwiczenia fizyczne ogromnie wspomagają umiejętność uczenia się małego dziecka,
  • nauka, w tym także nauka czytania, pisania i liczenia może i powinna być zabawą, piosenką, wierszykiem,
  • nasze domy, lasy, place zabaw, ogrody zoologiczne, muzea, teatry itd. są najlepszymi szkołami,

W związku z powyższym, zwracamy uwagę na kształcenie wszystkich zmysłów. Podkreślamy rangę wielozmysłowego odbierania świata.

W pracy opieramy się na następujących metodach:

 

Pedagogika Zabawy KLANZA

Zabawy Fundamentalne

Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki

Metoda Dobrego Startu

Metoda Carla Orffa

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Dziecięca Matematyka – Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Metoda nauki czytania  Jagody Cieszyńskiej

Odimienna metoda nauki czytania wg koncepcji I. Majchrzak

Metoda Krakowska

Dogoterapia

Arteterapia

Choreoterapia

Fizjoterapia *

Muzykoterapia

Terapia Pedagogiczna *

Terapia Psychologiczna*

Terapia Surdopedagogiczna*

Terapia Behawioralna*

Terapia SI*

Terapia Logopedyczna*

Terapia Tyflopedagogiczna*

Terapia Ręki*

*  dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinii o wczesnym wspomaganiu.

Przywiązujemy dużą wagę do edukacji przez ruch oraz własną aktywność dzieci. Uczymy badać, dociekać, ale także marzyć i bawić się wyobraźnią. Kładziemy nacisk na współdziałanie i uczenie się współpracy. Wszystko to zgodnie z koncepcją Marii Montessori, która doprowadza dziecko do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat.