DYREKCJA PRZEDSZKOLA

mgr inż. Krystyna Radziejowska-Aksamit
Dyrektor Zarządzający

mgr Magdalena Sylwestrzak
Dyrektor ds. pedagogicznych,

Przewodnicząca Zespołu Terapeutycznego 

 

RADA PEDAGOGICZNA

Przedszkole MIŚ i PRZYJACIELE zapewnia wysoki standard wychowania i nauczania. Nasi nauczyciele to absolwenci wyższych studiów pedagogicznych, wyróżniający się kreatywnością i dużym zaangażowaniem w pracę z dziećmi.

 

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY:

Ze względu na charakter naszej placówki współpracujemy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi. Opiekę nad naszymi przedszkolakami sprawują doświadczeni specjaliści: logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta i tyflopedagog.