Nasza Kadra

Przedszkole MIŚ i PRZYJACIELE zapewnia wysoki standard wychowania i nauczania. Nasi nauczyciele to absolwenci wyższych studiów pedagogicznych, wyróżniający się kreatywnością i dużym zaangażowaniem w pracę z dziećmi.

DYREKCJA PRZEDSZKOLA

mgr inż. Krystyna Radziejowska-Aksamit – Dyrektor Zarządzający przedszkola i szczęśliwa mama Michałka. Magister inżynier zarządzania i marketingu.  Absolwentka Pensylwania College of Optometry, słuchaczka wielu kursów i szkoleń poświęconych rozwojowi dzieci. Aktywna miłośniczka salsy kubańskiej, administrator strony www.misiprzyjaciele.pl i autorka zdjęć przedszkolnych. Instruktorka salsy oraz prowadząca Warsztaty Tańców Latino dla dzieci w Przedszkolu MIŚ i PRZYJACIELE. Pomysłowa, odpowiedzialna i pracowita.

mgr Magdalena Sylwestrzak – Dyrektor ds. pedagogicznych oraz Przewodnicząca Zespołu Terapeutycznego. Z wykształcenia logopeda dyplomowany, neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista Komunikacji Wspomaganej i Alternatywnej, koordynator Programu Rozwoju Komunikacji Makaton. Swoje kompetencje zawodowe podniosła kończąc kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej „Organizacja i zarządzanie oświatą”.
Pracę z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi rozpoczęła w 1996roku i od tego momentu stała się jej największą pasją. Miała zaszczyt poznać wiele dzieci o specjalnych potrzebach, w tym dzieci z trudnościami komunikacyjnymi. Ukończyła i zorganizowała wiele szkoleń dotyczących pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. W 2015 roku została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Bielska-Białej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Prywatnie jest mężatką i mamą dwóch wspaniałych córek.

KADRA PEDAGOGICZNA:

mgr Aldona Łukoś– nauczyciel. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna  i opiekuńczo – wychowawcza oraz studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym oraz oligofrenopedagogiki. Swoje doświadczenie zdobyła poprzez uczestnictwo w licznych działaniach wolontarystycznych, szkoleniach jak również sześcioletnią pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym jako wychowawca. Interesuje się tańcem towarzyskim, turystyką górską, psychologią. W pracy  z dziećmi cechuje się troską, serdecznością, otwartością, uśmiechem, zgodnie z myślą: „Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej – mimo wszelkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie”.

mgr Monika Pawicka – absolwentka studiów licencjackich w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna oraz studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna. Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika oraz uczestniczka kursu pierwszego stopnia języka migowego. Niezbędne umiejętności i wiedzę na temat pracy z dziećmi zdobyła podczas licznych praktyk w wielu placówkach, pracy jako animatorka w sali zabaw „Fiku Miku”, a także dzięki działalności wolontariackiej w Stowarzyszeniu „Wielkie Serce” działającym na rzecz Dzieci z Zespołem Downa, Ich Rodzin i Przyjaciół. Uwielbia rysować, co bardzo często wykorzystuje w pracy z dziećmi. Otwarta, uśmiechnięta, kreatywna. W swojej pracy kieruje się słowami: Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

lic. Katarzyna Bogunia – nauczyciel. Absolwentka studiów licencjackich o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Obecnie studentka studiów magisterskich na Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej. Wiedzę potrzebną do pracy z dziećmi zdobyła podczas wielu praktyk w placówkach przedszkolnych oraz szkolnych. Jest osobą empatyczną oraz, opiekuńczą. Uwielbia dzieci. Jej mottem stały się słowa Janusza Korczaka „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

mgr Magdalena Piątek – nauczyciel. Absolwentka studiów licencjackich z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika oraz studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Uzyskaną wiedzę wciąż wzbogaca na różnych kursach, warsztatach i szkoleniach. Na pierwszym miejscu stawia potrzeby dziecka i troskę o jego harmonijny rozwój.

mgr Monika Kurzyca– nauczyciel mianowany, biolog, oligofrenopedagog, nauczyciel przedszkola oraz nauczania wczesnoszkolnego. Ukończyła I, II, III stopień Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, I stopień KSS języka migowego, obecnie uczęszcza na drugi. Mama czteroletniego Kacperka.

mgr Martyna Sojka – nauczyciel. Absolwentka  wyższych studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła specjalności takie jak Animacja Społeczno – Kulturalna z Turystyką Kulturalną oraz Terapia Pedagogiczna i Asystent Osoby Niepełnosprawnej . Posługuje się zestawem gestów i symboli Programu Rozwoju Komunikacji Makaton. Doświadczenie zawodowe budować zaczęła poprzez podejmowanie licznych działań o charakterze wolontariackim. Umiejętności zawodowe zdobywa również dzięki regularnemu uczestnictwu w doskonalących kursach, praktykach i szkoleniach. Już od kilkunastu lat zaangażowana w pracę na rzecz osób potrzebujących i słabszych. Swoje pasje rozwija jako wolontariusz i koordynator podczas trwania najróżniejszych projektów kulturalnych i festiwali filmowych.

mgr Anna Czaderna – nauczyciel. Ukończyła studia z zakresu: Oligofrenopedagogiki, Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Niezbędną wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zdobyła podczas kursów i szkoleń doskonalących takich jak: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej; Makaton Program Rozwoju Komunikacji, Pediatryczna Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne czy Praca z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu. Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki pracy w roli wolontariusza w licznych placówkach oświatowych.

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY:

Ze względu na charakter naszej placówki współpracujemy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznąymi. Opiekę nad naszymi przedszkolakami sprawują doświadczeni specjaliści: logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta i tyflopedagog.

Wykwalifikowany zespół terapeutyczny oferuje naszym wychowankom wysoki standard usług:

 

mgr Magdalena Cebrat – logopeda, arteterapeuta, terapeuta ręki, animator czasu wolnego. Ukończyła pięcioletnie studia logopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz podyplomową arteterapię na Uniwersytecie Śląskim. W dalszym ciągu poszerza swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Otacza opieką dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pracuje również w szpitalu z dorosłymi pacjentami na oddziale udarowymi i neurologicznym.  Prowadzi prywatną praktykę logopedyczną, a terapię dostosowuje do aktualnych możliwości i potrzeb pacjenta. Interesuje się fotografią, podróżami i światem dzikich zwierząt.

mgr Sylwia Maryszewska – fizjoterapeuta, hipoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, artoterapeuta, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Swoją wiedzę pogłębia na licznych kursach specjalistycznych. Prowadzi prywatną praktykę. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. „Uśmiech dziecka sprawia, że życie jest piękniejsze”

mgr Bernadeta Heller-Gardyńska – oligofrenopedagog, surdopedagog, absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej.  Pracuje elementami: metody behawioralnej, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,  pedagogiki zabawy, metody malowania palcami, integracji sensorycznej met. Dobrego startu M. Bogdanowicz, met. z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Korzysta także z form plastycznych i muzycznych. „Bycie z dzieckiem w relacji terapeutycznej daje wiele radości i satysfakcji, prowokuje do ciągłych poszukiwań i sprawia że wciąż chcemy się uczyć.”

mgr Edyta Kaczmarczyk-Jarek – psycholog. Ukończyła 5-letnie studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi oraz młodzieżą, gdzie szczególnie ważny jest dla niej uśmiech oraz zaufanie młodych podopiecznych. Równolegle zajmuje się wsparciem rodziców dzieci z różnego rodzaju deficytami i trudnościami, pomaga uporać im się z kłopotami wychowawczymi. Stale podnosi swoje umiejętności oraz poszerza swój warsztat pracy  poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

mgr Joanna Iwaniak-Madej – psycholog. Ukończyła 5-letnie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki leczniczej. Swoją drogę zawodową związała z pracą z dziećmi oraz ich rodzicami. Ukończyła III stopniowy Kurs Bazowy Terapii Behawioralnej Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Posiada certyfikat Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON i posługuje się tym systemem komunikacji. W pracy z rodzicami korzysta z wiadomości i umiejętności zdobytych na kursie doskonalącym dla profesjonalistów „Szkoła dla rodziców”, dającym uprawniania do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców. Obecnie poszerza swoje kompetencje terapeutyczne w ramach Studium Psychoterapii dzieci i młodzieży.